Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Google+ Sayfası
logo


>  Genel Duyurular
Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu
8-20 Ekim 2018 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında; farklı disiplinlerde emek veren tüm akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefler.

Kültür Sanat ve Toplum gibi geniş kapsamlı bir başlık altında düzenlenmesi planlanan sempozyumun öncelikli oluşum nedeni farklı alanlardaki katılımcıları birlikte düşünmeye, tartışmaya ve paylaşıma davet etmektir. İnsan neden sanat yapar? İnsan neden kültürel üretimde bulunur? İnsan neden toplum halinde yaşar? İnsan neden birlikte yaşama kültürüne ihtiyaç duyar? gibi temel sorulardan hareket eden sempozyum, sanatı; yalnızca güzelin ya da hazzın ilkesi bağlamıyla sınırlamadan, çok daha geniş anlamıyla tanımlamaya gereksinim duyar. 

Böylesi bir tanımlama için sanatı, doğa ve kültür ilişkisi üzerinden değerlendirmek gerekir. Antik Yunanda sanat yerine yapabilmek ve üretebilmek anlamında çoğunlukla tekhne kavramı kullanılmaktadır. Yunan mitolojisinde de Prometheus insana ateşi verdiğinde, insan artık tekhne sahibi olmuş ve el emeği ve zihinsel emeğiyle üretim yapıp, doğayı dönüştürmüş ve hatta kendine mülk etmiştir. İnsan; kültür, toplum ve medeniyet kurma aşamalarını ardı ardına gerçekleştirip, kendini mevcuda getirmiş ve nihayetinde kendi tarihini yazmaya kâdir olmuştur. Aristoteles de keza sanatı tanımlarken, sanatın doğayı taklit etmekle kalmayıp, tekhne sayesinde doğanın noksanlarını tamamlayıp, kusursuzlaşma işlevi taşıdığını dile getirmiştir. Tekhne sahibi insan, doğada noksan olanı tamamlamış; kültürler ve medeniyetler kurmuş; toplumsallaşarak bir arada yaşama kültürü geliştirmeye çabalamış ve bu çabası halen süregelmiştir.  

Sempozyum, sanatı bu açıdan ele alarak Sanat, Toplum ve Kültür’ün daha rafine bir biçimde tartışılmasını hak ettiğini düşünerek, sosyal bilimlerin tüm alanlarına seslenmek amacı taşımaktadır. Bu temel argümanlardan beslenen sempozyumun içeriği üç farklı kesişim noktasından hareket eder. Sanata BakmakToplumsalı Düşünmek ve Kültürü İncelemek adlı başlıklar altında temaları örgütlemeyi ve uluslararası düzeyde bir jürili sergi yapmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum Sitesine Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

www.cassymposiumvan.com
Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu
Düzenleme Kurulu
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Üniversitemiz Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Üyesidir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
European University Association
Basbakanlik Iletisim Merkezi
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
YYÜ Anket Sistemi
Ekmegini Israf Etme
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bologna