Doğrudan Temin Su Ürünleri Fakültesi Akvaryum Alımı - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Google+ Sayfası
logo


>  İhale İlanları
Doğrudan Temin Su Ürünleri Fakültesi Akvaryum Alımı
Aşağıda yazışması verilmiş olan cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK 22. maddesi (d) bende "Doğrudan Temin" usulüyle satın alınacaktır. Satın alınacak malzemelerin hangi fiyatlarla verileceğine dair teklif mektubu ektedir. Tekliflerin 27.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Su Ürünleri Fakültesi, Satın Alma birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

TEKLİF MEKTUBU VE TEKNİK ŞARTNAME
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Üniversitemiz Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Üyesidir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
European University Association
Basbakanlik Iletisim Merkezi
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
YYÜ Anket Sistemi
Ekmegini Israf Etme
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bologna