Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Bir Başarısı Daha - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Google+ Sayfası
logo


>  Üniversitemizden Haberler
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Bir Başarısı Daha
Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül TARKIN ÇELİKKIRAN’ın yürütücücü olduğu ve Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR, Dr.Öğr.Üyesi Betül EKİZ KIRAN ve Dr. Elif Selcan KUTUCU’nun uzman olarak görev aldığı “Kimya Öğretmenlerine Yönelik ​FeTeMM Eğitimi ve Uygulamaları” isimli TUBİTAK 4005 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görmüştür. İlgili projede Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler ve kimya öğretmenleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bir araya getirilerek Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM)  konusunda eğitimler verilecektir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Üniversitemiz Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Üyesidir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
European University Association
Basbakanlik Iletisim Merkezi
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
YYÜ Anket Sistemi
Ekmegini Israf Etme
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bologna